Amylaza

Inne nazwy: Diastaza
Oficjalna nazwa: Amylaza
Powiązane badania: Lipaza

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonywane jest w celu rozpoznawaniu zapalenia trzustki lub innych chorób trzustki.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w przypadku objawów choroby trzustki, takich jak silny ból brzucha, gorączka, obniżone łaknienie lub nudności.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej. Czasami wykorzystuje się próbkę z 24-godzinnej zbiórki moczu lub próbkę płynu otrzewnowego.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana06.02.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.