Witamina D

Inne nazwy: Witamina D2, Witamina D3, Kalcydiol, Kalcytriol
Oficjalna nazwa: 25-hydroksy-witamina D3 (kalcydiol), 25-hydroksykolekalciferol, 1.25-dihydroksy-witamina D3 (kalcytriol)
Powiązane badania: Wapń, Fosforan, PTH, Magnez

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykorzystuje się do diagnostyki niedoborów lub nadmiaru witaminy D, oceny efektów suplementacji witaminą D.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w przypadku stwierdzonego nieprawidłowego stężenia: wapnia, fosforanu i/lub parathormonu oraz w razie objawów choroby lub występowania łamliwości kości, gdy lekarz podejrzewa niedobór witaminy D, gdy pacjent rozpoczyna terapię w związku ze zdiagnozowaniem osteoporozy, do monitorowania niedoboru witaminy D. Amerykańska Narodowa Fundacja Osteoporozy zaleca kobietom o zwiększonym ryzyku niedoboru witaminy D (w starszym wieku, z zespołem złego wchłaniania, przebywającym w domach opieki lub przebywającym stale w domu, kobietom ciemnoskórym) badanie stężenia witaminy D w celu potwierdzenia/ wykluczenia jej niedoboru.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana08.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.