Metoksykatecholaminy w moczu

Inne nazwy: Metanefryna i normetanefryna w moczu
Oficjalna nazwa: Metoksykatecholaminy w moczu
Powiązane badania: Kwas wanilinomigdałowy, Katecholaminy, Metoksykatecholaminy (wolne) w osoczu

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w rozpoznaniu lub wykluczeniu guza chromochłonnego (guza nadnerczy) lub innych guzów neuroendokrynnych.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonywane jest w przypadku występowania objawów utrzymującego się lub napadowego wysokiego ciśnienia krwi, takich jak ciężkie bóle głowy, przyspieszona akcja serca, czy nadmierne pocenie się.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Do badania pobiera się próbkę moczu ze zbiórki dobowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Na kilka dni przed pobraniem próbki do badania należy unikać spożywania kawy (również bezkofeinowej), herbaty, czekolady, wanilii, bananów, pomarańczy oraz innych owoców cytrusowych. Również wiele leków może mieć wpływ na wyniki badania. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach i suplementach diety, również tych dostępnych bez recepty. Jeżeli jest to możliwe, przed pobraniem próbki należy odstawić wszystkie leki mogące mieć wpływ na wynik badania. W tym czasie należy również unikać stresu i nadmiernego wysiłku fizycznego, ponieważ może to spowodować wzmożone wydzielanie katecholamin.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana28.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.