Troponiny

Inne nazwy: cTnI, cTnT
Oficjalna nazwa: Sercowa troponina I, sercowa troponina T
Powiązane badania: CK, CK-MB, Mioglobina, Markery sercowe

1. Na czym polega zawał serca? 
2. Czy ból w klatce piersiowej zawsze oznacza zawał serca? 

3. Co należy zrobić w przypadku podejrzenia zawału serca?  

4. Czym jest oznaczenie troponiny wysokoczułej? 

 

 

1. Na czym polega zawał serca?

Zawał serca oznacza, że część komórek mięśnia sercowego ulega uszkodzeniu lub obumiera. Nie zawsze można określić, czy dolegliwości spowodowane są ciężkim uszkodzeniem serca czy zawałem, dlatego stan ten nosi ogólną nazwę ostrego zespołu wieńcowego.

Zwykle pierwszym objawem zawału jest ostry ból lub ucisk w klatce piersiowej, często promieniujący do szyi lub lewego ramienia. Może mu towarzyszyć uczucie duszności, osłabienie i zimne poty. Opis w języku angielskim dostępny jest na stronie internetowej National Heart, Lung and Blood Institute w artykule what a heart attack feels like.

Zawał serca jest spowodowany niedrożnością jednego z naczyń krwionośnych (zwanych tętnicami wieńcowymi) zapewniających odpowiednie ukrwienie serca. Najczęściej do niedrożności dochodzi, kiedy w zwężonym naczyniu wytworzy się zakrzep. Częściowe zwężenie naczynia wieńcowego jest najczęściej spowodowane procesem miażdżycowym (czasem popularnie nazywanym twardnieniem naczyń). Takie zwężenie powstaje stopniowo przez wiele lat w wyniku odkładania się blaszki miażdżycowej na ścianach naczyń krwionośnych. Blaszki zwężają i usztywniają naczynia mogą niespodziewanie pękać, co prowadzi do całkowitego zamknięcia światła tętnicy.

do góry

 

2. Czy ból w klatce piersiowej zawsze oznacza zawał serca?

Ból w klatce piersiowej może mieć wiele innych przyczyn i nie zawsze można określić, czy pacjent ma zawał serca, biorąc pod uwagę tylko charakter bólu. Wiele osób może odczuwać ból w klatce piersiowej z powodu skurczu mięśni klatki piersiowej, pieczenie w żołądku, inne dolegliwości w obrębie żołądka lub przełyku, stres lub dolegliwości w obrębie płuc. Ból w klatce piersiowej, który występuje w czasie wysiłku fizycznego, cięższej pracy lub w związku ze stresem, trwa kilka minut i ustępuje po odpoczynku, często jest związany z dławicą piersiową. W rzadkich przypadkach ból w klatce piersiowej może być spowodowany przejściowym skurczem tętnicy wieńcowej, tzw. dławicą odmienną. Taki skurcz występuje zwykle w nocy lub w czasie spoczynku i powoduje silny, ale przejściowy ból.

Jeśli ból w klatce piersiowej trwa dłużej niż kilka minut, a szczególnie, jeśli występuje w czasie spoczynku, należy niezwłocznie wezwać pomoc medyczną.

do góry

 

3. Co należy zrobić w przypadku podejrzenia zawału serca?

Większość ludzi nie ma pewności, czy występujące objawy świadczą o zawale serca. W takim przypadku nie należy czekać, lecz udać się po pomoc lekarską. Jeśli wystąpi ból klatki piersiowej, barków, ramion, szyi, szczęki, lub żołądka albo jeżeli u pacjenta rozpoznano wcześniej dławicę piersiową, a objawy nie mijają po zażyciu leków, powinno się natychmiast wezwać pomoc medyczną. Inne niepokojące objawy to spłycony oddech, mdłości, poty i zawroty głowy. Odpowiednio wczesna interwencja lekarska może uratować życie, a szybkie wdrożenie leczenia ogranicza uszkodzenie mięśnia sercowego. 

do góry

 

4. Czym jest oznaczenie troponiny wysokoczułej?

Testy do oznaczeń troponiny wysokoczułej umożliwiają wykrycie troponiny we krwi w znacznie niższym stężeniu niż w przypadku zwykłego testu. Są to testy nowej generacji charakteryzujące się większą czułością, co oznacza, że wynik dodatni uzyskuje się szybciej, dzięki czemu skraca się czas rozpoznania ostrego zespołu wieńcowego u pacjenta. Wynik dodatni może również występować u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową lub nawet u pacjentów bezobjawowych. W takim przypadku wynik dodatni wskazuje na podwyższone ryzyko epizodów sercowych, takich jak zawał serca, w przyszłości. Troponina wysokoczuła nie jest obecnie dopuszczona do stosowania w USA, lecz jest rutynowo oznaczana w Europie, Kanadzie i wielu innych krajach.

do góry


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana18.11.2015

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.