Troponiny

Inne nazwy: cTnI, cTnT
Oficjalna nazwa: Sercowa troponina I, sercowa troponina T
Powiązane badania: CK, CK-MB, Mioglobina, Markery sercowe

Co się oznacza?

Troponiny są białkami, składnikami aparatu kurczliwego zarówno mięśnia sercowego, jak i mięśni szkieletowych. W badaniu oznacza się stężenie troponiny swoistej dla mięśnia sercowego we krwi jako pomoc w rozpoznaniu uszkodzenia mięśnia sercowego.

Istnieją trzy rodzaje troponin: C, T oraz I. Troponina C inicjuje skurcz poprzez wiązanie wapnia i aktywację torponiny I, aby dwa białka skracające włókna mięśniowe mogły wejść w interakcję. Troponina wiąże kompleks troponin do struktury włókien mięśniowych.  Izoformy troponiny C w mięśniach szkieletowych i sercowym są jednakowe lub bardzo zbliżone, lecz formy troponiny I oraz T znacznie różnią się od siebie. Oznaczenie we krwi stężenia troponiny T lub I swoistej dla mięśnia sercowego pomaga wykryć uszkodzenie mięśnia sercowego.

W prawidłowych warunkach stężenie sercowych izoform troponin jest bardzo niewielkie lub niewykrywalne. Po uszkodzeniu mięśnia sercowego, troponiny są  uwalniane do krwi, a im większe uszkodzenie, tym większe ich stężenie.

Oznaczenie troponiny służy przede wszystkim do stwierdzenia, czy pacjent przebył zawał mięśnia sercowego lub do oceny innych rodzajów uszkodzenia serca.
W zawale serca stężenie sercowych izoform troponin I i  T we krwi wzrasta po uszkodzeniu mięśnia sercowego i może pozostawać podwyższone przez 10 - 14 dni. Aktualnie stosowane metody, o bardzo wysokiej czułości,  do oznaczenia troponiny I pozwalają na jej wykrycie we krwi już po 1 godzinie od uszkodzenia mięśnia sercowego.

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy dla zapewnienia odpowiedniej jakości próbki potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie jest potrzebne.


 

UWAGA: Jeżeli przeprowadzenie badania jest dla Ciebie, lub kogoś Ci bliskiego przyczyną niepokoju czy zawstydzenia, przeczytaj artykuły:

Jak poradzić sobie z bólem, dyskomfortem i niepokojem,
Rady dotyczące pobierania krwi
,
Rady ułatwiające dzieciom przejście przez badania laboratoryjne
,
oraz Rady ułatwiające osobom starszym przejście przez badania laboratoryjne.


Artykuł Śledź swoją próbkę , dostarczy Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi i wymazu z gardła.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana18.11.2015

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.