Test potrójny/poczwórny

Inne nazwy: badanie skriningowe w kierunku choroby Downa
Oficjalna nazwa: Test potrójny
Powiązane badania: hCG, AFP

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu oceny ryzyka wad płodu, jak zespół Downa, zespól Edwardsa, otwarte wady cewy nerwowej w II trymestrze ciąży


Kiedy badanie jest wykonywane? 

Badanie przeprowadzać można u kobiet pomiędzy 15 a 21 tygodniem ciąży.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana16.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.