Przeciwciała przeciwtarczycowe

Inne nazwy: Autoprzeciwciała przeciwtarczycowe; przeciwciała przeciwmikrosomalne, przeciwciała przeciw tyreoperoksydazie, TPOAb, anty-TPO; przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (TgAb), przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TBII)
Oficjalna nazwa: Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (TPOAb), przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (TgAb), przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TBII)
Powiązane badania: T3, T4, TSH, Tyreoglobulina

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?
W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Co oznacza wynik?

Co jeszcze należy wiedzieć?

 

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane? 

Badania przeciwciał przeciwtarczycowych wykonuje się przede wszystkim w celu rozpoznania chorób autoimmunologicznych tarczycy oraz w różnicowaniu ich od innych chorób tarczycy. Wyniki tych badań mogą być pomocne w rozpoznaniu przyczyn powiększenia tarczycy (wola); można też zlecić je w przypadku, kiedy inne badania tarczycy (np. T3, T4 i TSH) wskazują na zaburzenia funkcji gruczołu.

Oznaczenie jednego lub kilku rodzajów przeciwciał można też zlecić u pacjenta z inną chorobą autoimmunologiczną, np. toczniem rumieniowatym układowym, reumatoidalnym zapaleniem stawów lub niedokrwistością złośliwą, u którego rozwijają się objawy wskazujące na zaburzenie funkcji tarczycy. Choroba tarczycy może rozwinąć się w przebiegu takich chorób w dowolnym czasie.

Podczas monitorowania pacjentów z rakiem tarczycy obecność przeciwciał przeciw tyreoglobulinie może interferować z oznaczeniami tyreoglobuliny.

do góry

W jakich przypadkach badanie jest zlecane? 

Rodzaj przeciwciał przeciwtarczycowych

Skrót

Występowanie

Kiedy badanie jest zlecane?

Inne wiadomości

Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej

TPOAb

Przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy (choroba Hashimoto); choroba Gravesa-Basedowa

Kiedy pacjent ma objawy wskazujące na chorobę tarczycy; kiedy lekarz rozważa rozpoczęcie leczenia lekami takimi jak lit, amiodaron, interferon alfa lub interleukina 2, które mogą spowodować niedoczynność tarczycy w przypadku obecności TPOAb.

Wykazano związek tych przeciwciał z niepowodzeniami położniczymi, takimi jak poronienia, stan przedrzucawkowy, porody przedwczesne i niepowodzenia zapłodnienia in vitro.

Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie

TgAb

Rak tarczycy; przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy (choroba Hashimoto)

Razem z badaniem tyreoglobuliny, aby sprawdzić, czy nie ma przeciwciał, które mogą zaburzać wyniki tego badania; badanie tyreoglobuliny razem z badaniem TgAb zleca się regularnie po leczeniu raka tarczycy.

 

Przeciwciała przeciw receptorowi hormonu tyreotropowego

TRAb

Choroba Gravesa-Basedowa

Kiedy pacjent ma objawy nadczynności tarczycy; w ocenie leczenia przeciwtarczycowego

 

Badanie jednego lub kilku rodzajów przeciwciał można wykonać u kobiety ciężarnej z rozpoznaną chorobą autoimmunologiczną tarczycy (np. chorobą Hashimoto lub Gravesa-Basedowa) albo inną chorobą autoimmunologiczną i podejrzeniem zajęcia tarczycy. Wówczas badanie wykonuje się we wczesnej ciąży i następnie pod koniec ciąży, a wyniki tych badań są pomocne w ustaleniu, czy istnieje ryzyko choroby tarczycy u dziecka, bowiem przeciwciała przeciwtarczycowe mogą przenikać przez łożysko i wywoływać niedoczynność lub nadczynność tarczycy u płodu i noworodka.

Badanie przeciwciał przeciwtarczycowych można też zlecić, kiedy pacjent z inną chorobą autoimmunologiczną ma objawy zaburzenia funkcji tarczycy lub kiedy u pacjentki z taką chorobą wystąpią niepowodzenia położnicze, które w ocenie lekarza mogą być związane z obecnością autoprzeciwciał przeciwtarczycowych.

do góry

Co oznacza wynik?

UWAGA: Dla tego oznaczenia nie ustalono standardowych zakresów referencyjnych. Ze względu na to, że wartości referencyjne zalezą od wielu czynników takich jak: wiek, płeć, badana populacja, metoda oznaczenia, wyniki przedstawione jako wartości liczbowe mają różne znaczenie w różnych laboratoriach. Wynik powinien zawierać zakres referencyjny dla konkretnego oznaczenia. Lab Tests Online zaleca, aby pacjent przedyskutował wyniki testu z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat zakresów referencyjnych są dostępne w rozdziale  Zakresy referencyjne i ich znaczenie. 


U niektórych osób z autoimmunologicznymi chorobami tarczycy przeciwciała przeciwtarczycowe są niewykrywalne. Można przypuszczać, że pojawią się one w późniejszym terminie, dlatego należy powtórzyć oznaczanie przeciwciał po pewnym czasie.

Łagodnie lub miernie podwyższony poziom przeciwciał przeciwtarczycowych może być związany z różnymi chorobami tarczycy i chorobami autoimmunologicznymi, np. z rakiem tarczycy, cukrzycą typu 1., reumatoidalnym zapaleniem stawów i układowymi chorobami tkanki łącznej (kolagenozami). Znacznie podwyższony poziom przeciwciał najczęściej wskazuje na choroby autoimmunologiczne tarczycy, takie jak choroba Hashimoto lub choroba Gravesa-Basedowa.

Ogólnie obecność przeciwciał przeciwtarczycowych sugeruje zaburzenie autoimmunologiczne dotyczące tarczycy i im wyższy poziom przeciwciał, tym jest ono bardziej prawdopodobne. Wzrastające stężenie przeciwciał może być bardziej znaczące niż stały poziom i może wskazywać na wzrost aktywności autoimmunologicznej. Wszystkie omawiane przeciwciała, jeśli są obecne u matki, mogą zwiększać ryzyko niedoczynności lub nadczynności tarczycy u płodu i noworodka.

Jeśli TgAb występują u pacjenta, u którego lekarz ocenia poziom tyreoglobuliny, to mogą one wpływać na wynik badania. Może to oznaczać, że lekarz nie będzie w stanie nadal wykorzystywać tyreoglobuliny jako markera raka tarczycy. Monitorowanie poziomu potencjalnych anty-Tg ma raczej na celu identyfikację takiej próbki surowicy, która zawierać będzie przeciwciała anty-Tg mogące w istotny sposób zawyżać lub zaniżać wynik, co z kolei spowoduje generację niewiarygodnego wyniku badania.

Określony odsetek zdrowych osób może mieć dodatnie wyniki badania jednego lub kilku rodzajów przeciwciał przeciwtarczycowych. Występują one częściej u kobiet i częściej u osób starszych. Jeśli przeciwciała pojawiają się u osoby bez wyraźnych objawów zaburzenia funkcji tarczycy, lekarz będzie śledził zmiany jej stanu zdrowia. Większość takich osób nigdy nie będzie miało zaburzeń funkcji tarczycy, u nielicznych zaburzenia mogą się rozwinąć w przyszłości.

do góry

Co jeszcze należy wiedzieć? 

Oznaczenia wszystkich rodzajów przeciwciał przeciwtarczycowych zmieniały się w czasie, co spowodowało różnorodność w ich nazewnictwie.

Czułość
i swoistość badania przeciwciał przeciwtarczycowych wzrasta, ale wciąż nie są tak dobre, jak chcieliby lekarze. Istnieje wiele metod oznaczania przeciwciał, a opracowane testy w różnym stopniu wykrywają różne typy przeciwciał obecnych we krwi. Niewielkie różnice dotyczą tego, co dokładnie jest mierzone i w związku z tym wartości referencyjne mogą być różne. Dlatego w przypadku regularnie wykonywanych badań (w celu oceny przebiegu choroby i leczenia) ważne jest, aby korzystać z tego samego laboratorium i tych samych metod.

do góry


 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.