Przeciwciała przeciwtarczycowe

Inne nazwy: Autoprzeciwciała przeciwtarczycowe; przeciwciała przeciwmikrosomalne, przeciwciała przeciw tyreoperoksydazie, TPOAb, anty-TPO; przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (TgAb), przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TBII)
Oficjalna nazwa: Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (TPOAb), przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (TgAb), przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TBII)
Powiązane badania: T3, T4, TSH, Tyreoglobulina

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w rozpoznaniu i ocenie przebiegu autoimmunologicznych chorób tarczycy, w ich różnicowaniu od innych chorób tarczycy oraz w wyborze leczenia.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się:

  • u pacjentów z powiększoną tarczycą (wolem) i/lub
  • u osób, których wyniki innych badań (np. T3, T4, TSH) wskazują na zaburzenie funkcji tarczycy
  • razem z badaniem stężenia tyreoglobuliny, jeśli lekarz wykorzystuje te badania w ocenie przebiegu choroby
  • regularnie u pacjentów z rozpoznaną chorobą autoimmunologiczną tarczycy.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.