Tyreoglobulina

Inne nazwy: Tg
Oficjalna nazwa: Tyreoglobulina (Tg)
Powiązane badania: TSH, T4, Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie, Markery nowotworowe

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?
W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Co oznacza wynik?

Co jeszcze należy wiedzieć?

 

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?

Oznaczenie tyreoglobuliny jest wykorzystywane przede wszystkim jako marker nowotworowy w celu oceny skuteczności leczenia nowotworów tarczycy oraz monitorowania ich wznowy. Wprawdzie nie każdy nowotwór tarczycy wytwarza tyreoglobulinę, jednak w przypadku najczęściej występujących, takich jak rak brodawkowaty lub pęcherzykowy tarczycy dochodzi do powstawania tego białka, co powoduje wzrost jego poziomu we krwi. Oznaczenie tyreoglobuliny można zlecić przed rozpoczęciem leczenia nowotworu, łącznie z badaniem TSH, w celu stwierdzenia czy guz wytwarza to białko. W takim przypadku oznaczenia Tg można wykonywać cyklicznie po zakończeniu leczenia w celu monitorowania wznowy. Zmiany stężenia często dostarczają więcej informacji niż wynik pojedynczego oznaczenia.

Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie (TgAb) oznacza się razem z oznaczeniem tyreoglobuliny. Przeciwciała te mogą wytworzyć się w organizmie w dowolnym momencie. Wiążą się one z tyreoglobuliną obecną we krwi i interferują z oznaczeniami tyreoglobuliny. Przeciwciała pozostają w organizmie na zawsze i mają negatywny wpływ na przydatność badania tyreoglobuliny u pacjenta.

Badania tyreoglobuliny zleca się czasami jako pomoc w ustaleniu przyczyny nadczynności tarczycy oraz w celu monitorowania skuteczności leczenia schorzeń takich jak choroba Gravesa-Basedowa. Z rzadka zleca się je jako pomoc w ustaleniu przyczyny wrodzonej niedoczynności tarczycy u niemowląt.

do góry

W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Lekarz może zlecić oznaczenie stężenia tyreoglobuliny przed i po usunięciu chirurgicznym tarczycy z powodu raka, aby sprawdzić, czy po operacji nie pozostały resztki tkanki tarczycy - prawidłowej lub nowotworowej. Badanie zleca się regularnie, nawet jeśli po operacji wynik był ujemny, aby upewnić się, że nie doszło do wznowy lub rozsiewu nowotworu.

Badanie tyreoglobuliny może również być wskazane, jeśli u pacjenta występują objawy choroby Gravesa-Basedowa lub zapalenia tarczycy.

do góry

Co oznacza wynik?

UWAGA: Dla tego oznaczenia nie ustalono standardowych zakresów referencyjnych. Ze względu na to, że wartości referencyjne zalezą od wielu czynników takich jak: wiek, płeć, badana populacja, metoda oznaczenia, wyniki przedstawione jako wartości liczbowe mają różne znaczenie w różnych laboratoriach. Wynik powinien zawierać zakres referencyjny dla konkretnego oznaczenia. Lab Tests Online zaleca, aby pacjent przedyskutował wyniki testu z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat zakresów referencyjnych są dostępne w rozdziale  Zakresy referencyjne i ich znaczenie. 

Niewielkie ilości tyreoglobuliny występują również w organizmie osób z prawidłową czynnością tarczycy. Jeżeli stężenie tyreoglobuliny u osoby z nowotworem tarczycy jest od początku podwyższone, tyreoglobulina zazwyczaj może służyć jako marker nowotworowy. Po usunięciu tarczycy (tyreoidektomii) i/lub leczeniu jodem radioaktywnym poziom tyreoglobuliny powinien być niewykrywalny lub bardzo niski. Wykrywalny poziom tyreoglobuliny w takim przypadku oznacza obecność pozostałości prawidłowej lub nowotworowej tkanki tarczycowej w organizmie i konieczność dodatkowego leczenia.

W zależności od wyników oznaczenia tyreoglobuliny można zlecić badanie i/lub leczenie jodem radioaktywnym w celu wykrycia i/lub zniszczenia pozostałej prawidłowej lub nowotworowej tkanki tarczycowej. Po kilku tygodniach lub miesiącach ponownie oznacza się poziom tyreoglobuliny w celu sprawdzenia skuteczności leczenia.

Jeżeli przez kilka tygodni lub miesięcy po operacji tyreoglobulina utrzymuje się na niskim poziomie a następnie zaczyna wzrastać, może to oznaczać wznowę nowotworu.
Jeżeli w organizmie wytworzą się przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie, wyniki oznaczeń tyreoglobuliny mogą być fałszywie zawyżone lub zaniżone, w zależności od metody wykonania oznaczenia. Wyniki należy wtedy interpretować z dużą ostrożnością. Obecność przeciwciał zmniejsza lub neguje przydatność oznaczenia tyreoglobuliny jako markera nowotworowego.

Spadający poziom tyreoglobuliny u osób z chorobą Gravesa wskazuje na odpowiedź organizmu na leczenie.

Pacjenci z wolem, zapaleniem tarczycy lub nadczynnością tarczycy miewają podwyższony poziom tyreoglobuliny, lecz w tych stanach klinicznych jej oznaczenie nie jest wykonywane rutynowo.

do góry

Co jeszcze należy wiedzieć?

Wzrost stężenia tyreoglobuliny nie stanowi o rozpoznaniu nowotworu tarczycy. Nowotwór rozpoznaje się w następstwie mikroskopowej oceny komórek pobranych w wyniku biopsji. Sam podwyższony poziom tyreoglobuliny nie oznacza złego rokowania. W monitorowaniu pod kątem wznowy istotniejsze od pojedynczego wyniku oznaczenia tyreoglobuliny są zmiany zachodzące wraz z upływem czasu.

Kolejne oznaczenia tyreoglobuliny należy wykonywać w tym samym laboratorium, ponieważ metody oznaczeń różnią się pomiędzy laboratoriami i mogą przez to prowadzić do uzyskiwania innych wyników.

U 15 – 20% pacjentów z nowotworem tarczycy dochodzi do powstania przeciwciał przeciwko tyreoglobulinie (zwanych również autoprzeciwciałami przeciwko tyreoglobulinie).

Pacjenci z usuniętą tarczycą do końca życia poddawani są hormonalnej terapii zastępczej (przyjmują tyroksynę). W przeszłości przed wykonaniem oznaczenia tyreoglobuliny u pacjentów leczonych tyroksyną odstawiano lek na kilka tygodni przed badaniem. Stymulowało to wytwarzanie TSH oraz tyreoglobuliny przez pozostałą prawidłową lub nowotworową tkankę tarczycową. Wzrastała wtedy czułość oznaczenia tyreoglobuliny, lecz wielu pacjentów odczuwało nieprzyjemne skutki niedoczynności tarczycy. Obecnie alternatywę stanowi preparat TSH, który stosuje się w celu bezpośredniej stymulacji wytwarzania tyreoglobuliny.

do góry


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana14.11.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.