Testosteron

Inne nazwy: Całkowity testosteron
Oficjalna nazwa: Testosteron
Powiązane badania: SHBG, DHEAS, FSH, LH

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?
W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Co oznacza wynik?

Co jeszcze należy wiedzieć?W jakich przypadkach badanie jest wykonywane? 

Oznaczanie stężenia testosteronu wykonuje się w celu diagnostyki niektórych chorób u mężczyzn, kobiet oraz chłopców. Do schorzeń tych zalicza się:

do góry

W jakich przypadkach badanie jest zlecane? 

U chłopców oznaczenie stężenia testosteronu jest zlecane razem z innymi badaniami, jak stężenie FSH i LH, gdy występują objawy opóźnionego dojrzewania płciowego. Pomimo występowania indywidualnych różnic, zwykle proces dojrzewania rozpoczyna się przed 10. rokiem życia i można go rozpoznać na podstawie hormonalnych i fizykalnych objawów.
Niektóre objawy opóźnionego dojrzewania płciowego są następujące:

  • opóźniony rozwój masy mięśniowej
  • brak zmiany barwy głosu lub owłosienia ciała
  • wolne lub opóźnione powiększanie się jąder i penisa

Opóźnienie dojrzewania płciowego może wystąpić w przypadku niedostatecznej syntezy testosteronu przez jądra lub też LH przez przysadkę. Oznaczenie stężenia testosteronu może być również zlecone w przypadku przedwczesnego dojrzewania płciowego u chłopców, gdy występują rozwinięte typowe drugorzędowe cechy płciowe. Przyczynami przedwczesnego dojrzewania płciowego u chłopców, spowodowanego zwiększonym stężeniem testosteronu, są niektóre nowotwory i wrodzony przerost nadnerczy.
U mężczyzn, oznaczenie stężenia testosteronu może być wykonane w przypadku podejrzenia niepłodności, obniżonego popędu seksualnego lub zaburzeń erekcji, ponieważ przyczyną tych zaburzeń może być zbyt małe stężenie testosteronu. Niektóre inne objawy to brak owłosienia na twarzy i na ciele, obniżona masa mięśniowa i rozwój tkanki sutków (piersi czyli ginekomastia).
U kobiet oznaczenia stężenia testosteronu wykonuje się w przypadku występowania nieregularnych lub braku miesiączek, trudności z zajściem w ciążę, lub też pojawienia się męskich cech, takich jak nadmierne owłosienie na twarzy i innych częściach ciała, łysienie typu męskiego, czy niski głos. Stężenie testosteronu może wzrastać w przebiegu guzów jajnika, nadnercza lub z powodu innych przyczyn, takich jak zespół policystycznych jajników (PCOS).

do góry

Co oznacza wynik?

UWAGA: Dla tego oznaczenia nie ustalono standardowych zakresów referencyjnych. Ze względu na to, że wartości referencyjne zalezą od wielu czynników takich jak: wiek, płeć, badana populacja, metoda oznaczenia, wyniki przedstawione jako wartości liczbowe mają różne znaczenie w różnych laboratoriach. Wynik powinien zawierać zakres referencyjny dla konkretnego oznaczenia. Lab Tests Online zaleca, aby pacjent przedyskutował wyniki testu z lekarzem. Dodatkowe informacje na temat zakresów referencyjnych są dostępne w rozdziale  Zakresy referencyjne i ich znaczenie. 

Stężenia testosteronu u mężczyzn cechują się duża zmiennością oraz szerokim zakresem w zależności od wieku. U mężczyzn wraz z wiekiem istnieje tendencja do zmniejszania się stężeń testosteronu.
Obniżone stężenie testosteronu (hipogonadyzm) może wskazywać na chorobę podwzgórza lub przysadki, choroby o podłożu genetycznym, które również mogą być przyczyną obniżonej syntezy testosteronu przez jądra u młodych mężczyzn (zespół Klinefeltera, Kallmana, Pradera-Willego) lub niewydolności jąder i bezpłodności jak w dystrofii miotonicznej (rodzaj dystrofii mięśniowej).
Obniżone stężenie testosteronu może także wskazywać na upośledzoną syntezę tego hormonu w jądrach, będącą wynikiem uszkodzenia jąder, np. w przebiegu nadużywania alkoholu, urazu fizycznego czy też infekcji wirusowej, np. świnki.
Podwyższone stężenie testosteronu u mężczyzn może wskazywać na guzy jądra, nadnerczy, które wydzielają testosteron, lub też stosowanie androgenów (zwanych również anabolicznymi steroidami), nadczynność tarczycy oraz wrodzony przerost nadnerczy. Przyczyną podwyższonego stężenia testosteronu u chłopców jest też przedwczesne dojrzewanie płciowe.
U kobiet stężenie testosteronu jest zazwyczaj niskie natomiast podwyższone stężenie testosteronu może wskazywać na PCOS lub guz jajnika czy guz nadnercza albo wrodzony przerost kory nadnerczy.

do góry

Co jeszcze należy wiedzieć? 

Alkoholizm i choroby wątroby mogą być przyczyną zmniejszenia syntezy testosteronu u mężczyzn. Również leki, w tym androgeny i steroidy, mogą obniżać stężenie testosteronu. Rak prostaty jest nowotworem zależnym od androgenów, dlatego też wielu mężczyzn z zaawansowanym rakiem prostaty otrzymuje leki obniżające stężenie testosteronu.
U kobiet stosujących terapię estrogenową, mogą występować podwyższone stężenia testosteronu. Leki przeciwdrgawkowe, barbiturany oraz klomifen mogą podwyższać stężenie testosteronu.

do góry


 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana02.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.