Testosteron

Inne nazwy: Całkowity testosteron
Oficjalna nazwa: Testosteron
Powiązane badania: SHBG, DHEAS, FSH, LH

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane w celu określenia czy stężenie testosteronu u mężczyzn i kobiet jest prawidłowe, co może być pomocne w wyjaśnieniu przyczyn zaburzeń erekcji, niepłodności u mężczyzn, lub przedwczesnego czy też opóźnionego dojrzewania płciowego u chłopców, oraz przyczyny pojawienia się męskich cech u kobiet (wirylizacja), niezdolności do zajścia w ciążę i jako markera wystąpienia zespołu policystycznych jajników (PCOS).


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się u mężczyzn przy podejrzeniu niepłodności lub w przypadku zaburzeń erekcji i u chłopców z przedwczesnym lub opóźnionym dojrzewaniem płciowym. Oznaczenia stężenia testosteronu wykonuje się także w przypadku kobiet, u których pojawiły się cechy męskie (maskulinizacja) takie jak niski głos, nadmierne owłosienie oraz w zaburzeniach miesiączkowania i płodności.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana02.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.