TSH

Inne nazwy: hormon stymulujący tarczycę, tyreotropina, hormon tyreotropowy
Oficjalna nazwa: hormon stymulujący tarczycę, tyreotropina, hormon tyreotropowy
Powiązane badania: T3, T4, Przeciwciała przeciwtarczycowe

Co się oznacza?

Test ma na celu oznaczenie stężenia hormonu tyreotropowego (TSH) we krwi, zmiany stężenia tego hormonu mogą wskazywać na występowanie chorób tarczycy. TSH jest produkowany przez przysadkę mózgową, gruczoł dokrewny zlokalizowany w mózgu, w tzw. siodełku tureckim kości podstawy czaszki.

Jest to element sprzężenia zwrotnego organizmu w celu zachowania stabilnego poziomu hormonów tarczycy – tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3) we krwi. Hormony tarczycy pomagają kontrolować tempo zużywania energii przez organizm. Jeżeli ich stężenie we krwi spada, podwzgórze uwalnia hormon uwalniający tyreotropinę (TRH), co z kolei stymuluje wydzielanie TSH przez przysadkę. TSH stymuluje wytwarzanie i uwalnianie T4 and T3 przez tarczycę – niewielki gruczoł o motylowatym kształcie, umiejscowiony płasko przy tchawicy. Jeżeli wszystkie z powyższych narządów funkcjonują prawidłowo, tarczyca wytwarza hormony w tempie zapewniającym ich stałe stężenie we krwi.

W przypadku zaburzenia czynności przysadki, może dojść do obniżenia lub wzrostu stężenia TSH. Jeżeli stężenie wzrasta, tarczyca wytwarza i uwalnia nieprawidłowe ilości T4 i T3, a chory może doświadczyć objawów związanych z nadczynnością tarczycy, takie jak przyspieszona praca serca, utrata masy ciała, nerwowość, drżenie rąk, podrażnienie gałek ocznych i utrudnione zasypianie. Jeżeli wytwarzanie hormonów tarczycy ulegnie obniżeniu (niedoczynność tarczycy), pacjent może doświadczać objawów takich jak przyrost wagi, suchość skóry, zatwardzenie, nietolerancja zimna i przemęczenie. Oprócz przypadków nieprawidłowej czynności przysadki mózgowej, niedoczynność lub nadczynność tarczycy może wystąpić w przypadku dysfunkcji podwzgórza (niedobór lub nadmiar TRH). Poziom hormonów tarczycy może również ulegać zmianom w wyniku chorób tarczycy, bez względu na poziom TSH we krwi.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbkę krwi otrzymuje się po wkłuciu do żyły łokciowej. lub z nakłucia pięty u noworodka.


Czy dla zapewnienia odpowiedniej jakości próbki potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie, ale niektóre leki mogą interferować z oznaczeniami TSH, dlatego należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach.
 

UWAGA: Jeżeli przeprowadzenie badania jest dla Ciebie, lub kogoś Ci bliskiego przyczyną niepokoju czy zawstydzenia, przeczytaj artykuły:

Jak poradzić sobie z bólem, dyskomfortem i niepokojem,
Rady dotyczące pobierania krwi
,
Rady ułatwiające dzieciom przejście przez badania laboratoryjne
,
oraz Rady ułatwiające osobom starszym przejście przez badania laboratoryjne.

 

Artykuł Śledź swoją próbkę, dostarczy Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi i wymazu z gardła.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana29.10.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.