TORCH

Inne nazwy: Zespół TORCH
Oficjalna nazwa: panel badań TORCH
Powiązane badania: Różyczka - badania, CMV, Opryszczka - badania

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badania wykonuje się u kobiet ciężarnych i noworodków w celu wykrycia kilku chorób zakaźnych, które mogą być przyczyną wad wrodzonych.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się u kobiet, które mogły mieć kontakt z określonymi czynnikami zakaźnymi przed lub w czasie trwania ciąży lub u dziecka z wrodzonymi wadami, które mogą być spowodowane zakażeniem jednym z czynników wywołujących zespół TORCH.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej igłą lub przez nakłucie pięty u dziecka.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana04.02.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.