Badania w kierunku niedokrwistości sierpowatokrwinkowej

Inne nazwy: Hemoglobina S, HbS
Oficjalna nazwa: Badanie hemoglobiny S
Powiązane badania: Morfologia, Rozmaz krwi obwodowej, Wskaźniki gospodarki żelazem

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Sprawdzenie czy u pacjenta występuje cecha niedokrwistości sierpowatokrwinkowej lub niedokrwistość sierpowatokrwinkowa poprzez wykrycie obecności i pomiar zawartości hemoglobiny S.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jako część obowiązkowych badań przesiewowych noworodków (w Stanach Zjednoczonych) lub w przypadku konieczności ustalenia czy pacjent jest nosicielem niedokrwistości sierpowatokrwinkowej albo jest na nią chory, szczególnie w populacji Afroamerykanów.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej, a u dziecka z pięty lub palca.

 

Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie, jednak jeśli badanie ma być wykonywane w celu ustalenia rozpoznania nie należy pobierać próbki krótko po przetoczeniu krwi.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana15.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.