Wirus RS

Inne nazwy: RSV, respiratory syncytial virus
Oficjalna nazwa: syncytialny wirus oddechowy
Powiązane badania: Testy grypowe, ASO

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby stwierdzić czy małe dziecko lub osoba starsza albo pacjent z obniżoną odpornością (w immunosupresji) jest zakażony syncytialnym wirusem oddechowym (respiratory syncytial virus, RSV), a także pomaga ocenić, czy rozpoczął się w danym środowisku sezon zakażeń RSV.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W sezonie występowania zakażeń RSV (od późnej jesieni do wczesnej wiosny) i kiedy lekarz chce sprawdzić czy katar, zapchany nos, kaszel i/lub trudności z oddychaniem spowodowane są zakażeniem wirusem RS, czy inną przyczyną.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Zwykle jest to aspirat lub popłuczyny z nosa, czasami wymaz z nosogardzieli.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Do badania nie trzeba się przygotowywać.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana10.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.