RBC

Inne nazwy: Liczba krwinek czerwonych, liczba erytrocytów
Oficjalna nazwa: Liczba krwinek czerwonych
Powiązane badania: Morfologia, Rozmaz krwi obwodowej, Odmiany hemoglobiny, Hemoglobina, Hematokryt, Liczba Retykulocytów, Witamina B12, Foliany

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane w celu oceny zmian liczby krwinek czerwonych; wykorzystywane do wykrywania, rozpoznawania i monitorowania zaburzeń i chorób, które mają wpływ na krwinki czerwone.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane jako część badania morfologii krwi w ramach badań okresowych lub przy podejrzeniu występowania niedokrwistości (zmniejszenie liczby erytrocytów) lub nadkrwistości (zwiększenie liczby erytrocytów).


Jak się pobiera próbkę do badania?

Krew pobiera się z żyły łokciowej lub nakłucia opuszki palca (dorośli i dzieci) lub pięty (noworodki).


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana12.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.