Progesteron

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Progesteron
Powiązane badania: Estrogeny, hCG, FSH, LH

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w rozpoznaniu przyczyny niepłodności, w ocenie owulacji, rozpoznaniu ciąży pozamacicznej lub utraty ciąży, monitorowaniu dobrostanu ciąży oraz znalezieniu przyczyny nieprawidłowych krwawień macicznych.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane w odpowiedniej fazie cyklu miesiączkowego, po to by ocenić czy wystąpiła owulacja. Oznaczenie stężenia progesteronu wykonuje się we wczesnym okresie ciąży, kiedy występują objawy sugerujące ciążę pozamaciczną lub utratę ciąży oraz podczas ciąży celem oceny łożyska i dobrostanu płodu. Badanie wykonuje się także w przypadkach nieprawidłowych krwawień macicznych.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej. Nieliczne laboratoria oznaczają progesteron w ślinie.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana06.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.