Porfirny

Inne nazwy: Uroporfiryna, Koproporfiryna, Protoporfiryna, kwas delta-aminolewulinowy, porfobilinogen, wolna protoporfiryna erytrocytów
Oficjalna nazwa: Porfiryny
Powiązane badania: ZPP

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu rozpoznania i czasami monitorowania porfirii (grupy dziedzicznych zaburzeń, w których zakres wchodzi między innymi zaburzenie przemiany hemu, będącego składnikiem hemoglobiny).


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku, gdy objawy wskazują na ostrą porfirię neurologiczną/psychiatryczną (bóle brzucha, mrowienie dłoni lub stóp i/lub splątanie czy też halucynacje) lub porfirię skórną (zaczerwienienia, bąble lub blizny po kontakcie skóry ze słońcem).

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobranej z żyły łokciowej, próbka moczu spontanicznego lub ze zbiórki dobowej i/lub próbka kału.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Jeśli lekarz podejrzewa porfirię neurologiczną należy pobierać próbkę materiału biologicznego podczas ostrego ataku.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana06.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.