Badanie czynności płytek krwi

Inne nazwy: Badanie agregacji płytek krwi, PFA
Oficjalna nazwa: Badanie czynności płytek krwi
Powiązane badania: Morfologia, Czynniki krzepnięcia, Liczba płytek krwi, PT i INR

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu określenia przyczyny lub ryzyka krwotoku, w celu monitorowania i oceny czynnośc i płytek krwi oraz w celu monitorowania skuteczności leczenia przeciwpłytkowego.

 

Kiedy badanie jest wykonywane?

Jeżeli pacjent ma tendencje do siniaczenia lub nadmiernego krwawienia, podczas przyjmowania leków mogących mieć wpływ na czynność płytek, jak również przed i w trakcie niektórych operacji.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.

 

Czy do badania trzeba się przygotować?

Lekarz może zalecić zaprzestanie przyjmowania leków mogących mieć wpływ na wynik testu, takich jak aspiryna, niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz wszelkich leków dostępnych bez recepty i zawierających podobne substancje. Najpopularniejsze niesteroidowe leki przeciwzapalne to ibuprofen, naproksen oraz inhibitory COX-2.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana04.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.