Metoksykatecholaminy (wolne) w osoczu

Inne nazwy: Metoksykatecholaminy w osoczu, metanefryny w osoczu
Oficjalna nazwa: Wolne metoksykatecholaminy (metanefryna i normetanefryna) w osoczu
Powiązane badania: Katecholaminy, Metoksykatecholaminy w moczu, Kwas wanilinomigdałowy

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w rozpoznaniu lub wykluczeniu guza chromochłonnego (guza nadnerczy).


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonywane jest w przypadku występowania objawów utrzymującego się lub napadowego wysokiego ciśnienia krwi, takich jak ciężkie bóle głowy, przyspieszona akcja serca czy nadmierne pocenie się.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

W celu uzyskania wiarygodnych wyników bardzo istotne jest prawidłowe przygotowanie się do badania. Należy zaprzestać przyjmowania epinefryny lub leków epinefrynopodobnych na co najmniej tydzień przed wykonaniem badania, przyjmowania acetaminofenu na 48 godzin przed wykonaniem badania i powstrzymać się od spożywania posiłków na 8-10 godzin przed pobraniem próbki. Przez co najmniej 4 godziny przed pobraniem próbki nie należy spożywać napojów zawierających kofeinę (napoje gazowane, czekolada), kawy (w tym bezkofeinowej), tytoniu (papierosy lub cygara), herbaty i alkoholu. Należy również poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, gdyż niektóre z nich mogą mieć wpływ na wyniki oznaczeń.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana28.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.