Fosforan

Inne nazwy: P, Pi, PO4,
Oficjalna nazwa: Fosforan nieorganiczny
Powiązane badania: Wapń, Elektrolity, Witamina D, PTH, Magnez

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się aby zmierzyć stężenie fosforanu we krwi. Jest ono pomocne w rozpoznawaniu chorób, które mogą być przyczyną zbyt wysokiego lub niskiego stężenia fosforanu.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się u pacjentów z nieprawidłowym stężeniem wapnia, w przypadku chorób nerek i niewyrównanej cukrzycy, u pacjentów stosujących suplementację wapnia lub fosforanów.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej. Badanie można też wykonać w próbce moczu; zwykle ze zbiórki dobowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Może być konieczne pobranie próbki krwi na czczo. Należy postępować według instrukcji personelu medycznego.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana11.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.