Dostępne są opisy dwóch różnych badań laboratoryjnych, w których oznacza się metoksykatecholaminy (metanefryny). Proszę wybrać jeden z nich:

Wolne metoksykatecholaminy w osoczu
: Badanie jest pomocne w rozpoznaniu lub wykluczeniu guza chromochłonnego (guza nadnerczy). Wykonuje się je w próbce krwi.

i

Metoksykatecholaminy w moczu
:
Badanie jest pomocne w rozpoznaniu lub wykluczeniu guza chromochłonnego, a także innych guzów neuroendokrynnych. Wykonuje się je w moczu ze zbiórki dobowej.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 16.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.