MMA

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Kwas metylomalonowy
Powiązane badania: Witamina B12, Foliany, Homocysteina

1. Dlaczego pomimo podwyższonego stężenia MMA, lekarz nie postawił rozpoznania niedoboru witaminy B12?
2. Czy oznaczenie MMA można wykonać dowolnie we krwi lub moczu?1. Dlaczego, pomimo podwyższonego stężenia MMA, lekarz nie postawił rozpoznania niedoboru witaminy B12? 

Jeżeli stężenie witaminy B12 znajduje się w dolnych granicach przedziału referencyjnego, a pacjent nie ma znaczących objawów chorobowych, lekarz może uznać, że nie potrzeby podjęcia leczenia. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy stężenie homocysteiny jest prawidłowe. Lekarz może uznać za niecelowe rozpoczynanie długotrwałego leczenia, przy pomocy zastrzyków i/lub doustnej suplementacji witaminy B12, jeśli nie jest ono rzeczywiście niezbędne.

do góry


2. Czy oznaczenie MMA można wykonać dowolnie we krwi lub moczu? 

W większości przypadków oznaczenie można wykonać we krwi lub w moczu. Czasami, dla celów porównawczych, oznaczenia wykonuje się zarówno we krwi jak i w moczu. Z uwagi na to, że oznaczenie homocysteiny wykonuje się we krwi, w przypadku jednoczesnego zlecenia oznaczeń homocysteiny i MMA wygodniej jest pobrać krew.

do góry


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana05.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.