MMA

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Kwas metylomalonowy
Powiązane badania: Witamina B12, Foliany, Homocysteina

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu wykrycia wczesnego i/lub niewielkiego niedoboru witaminy B12 jako pomoc w rozpoznaniu kwasicy metylomalonowej - rzadkiego dziedzicznego zaburzenia metabolicznego.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku stężenia witaminy B12 w dolnych granicach przedziału referencyjnego i/lub objawów neuropatii takich jak drętwienie i mrowienie dłoni i stóp; w niektórych krajach w ramach badań przesiewowych noworodków.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobranej z żyły łokciowej; próbka moczu przygodnego lub moczu z dobowej zbiórki.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Może być wymagane pobranie próbki na czczo.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana05.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.