Lp(a)

Inne nazwy: Lipoproteina (a) małe
Oficjalna nazwa: Lipoproteina (a)
Powiązane badania: Profil lipidowy, Homocysteina, hs-CRP, Apo A, Apo B, Cholesterol, LDL Cholesterol

Linki na tej stronie

Choroby : Atak serca, Udar, Zastoinowa niewydolność serca, Dusznica/dławica piersiowa
 

Linki do stron obcojęzycznych:

American Heart Association

Mayo Clinic: Blood tests for heart disease


National Academy of Clinical Biochemistry: Laboratory Medicine Practice Guidelines, Emerging Biomarkers for Primary Prevention of Cardiovascular Disease and Stroke


National Institutes of Health: Adult Treatment Panel III Report on High Blood Cholesterol


UWAGA: Wymienione poniżej adresy stron internetowych, są źródłami uzupełniającymi. W celu obejrzenia kompletnej listy źródeł wykorzystanych w tworzeniu tej strony, kliknij tu.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana18.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.