Lp(a)

Inne nazwy: Lipoproteina (a) małe
Oficjalna nazwa: Lipoproteina (a)
Powiązane badania: Profil lipidowy, Homocysteina, hs-CRP, Apo A, Apo B, Cholesterol, LDL Cholesterol

1. Dlaczego zleca się oznaczenie Lp(a) kilkukrotnie?
2. Czy oznaczenie Lp(a) można wykonać w gabinecie lekarskim?

3. Czemu zaleca się leczenie, jeżeli stężenie Lp(a) nie ulega znacznym zmianom przez całe życie pacjenta?

 


1. Dlaczego zleca się oznaczenie Lp(a) kilkukrotnie? 

Zazwyczaj stężenie Lp(a) oznaczane jest jednorazowo, ponieważ nie podlega ono większym wahaniom. Czasami zleca się drugie oznaczenie Lp(a) w celu potwierdzenia pierwszego wyniku, lub w celu oceny, czy ryzyko choroby serca nie wzrosło drastycznie np. po okresie przekwitania.

do góry

 
2. Czy oznaczenie Lp(a) można wykonać w gabinecie lekarskim? 

Oznaczenie Lp(a) wymaga specjalistycznego sprzętu i zazwyczaj wykonywane jest w laboratorium. Często próbki wysyła się do laboratorium referencyjnego.

do góry

 

3. Czemu zaleca się leczenie, jeżeli stężenie Lp(a) nie ulega znacznym zmianom przez całe życie pacjenta? 

Wprawdzie stężenie Lp(a) zazwyczaj nie obniża się po leczeniu, jednak w przypadku obecności dodatkowych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego zleca się leczenie tych czynników, aby obniżyć całkowity poziom ryzyka.

do góry


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana18.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.