Lp(a)

Inne nazwy: Lipoproteina (a) małe
Oficjalna nazwa: Lipoproteina (a)
Powiązane badania: Profil lipidowy, Homocysteina, hs-CRP, Apo A, Apo B, Cholesterol, LDL Cholesterol

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu dostarczenia dodatkowych informacji dotyczących ryzyka wystąpienia chorób serca. Jako część składowa badań specjalistycznych w kierunku choroby niedokrwiennej serca.


Kiedy badanie jest wykonywane?

  • W przypadku występowania w rodzinie podwyższonego stężenia Lp(a) i/lub przypadków przedwczesnej choroby niedokrwiennej serca.
  • U osób z chorobą serca, u których profil lipidowy jest prawidłowy, lub wykazuje jedynie nieznacznie podwyższone stężenie cholesterolu i/lub cholesterolu lipoprotein o niskiej gęstości (LDL-C).


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Zasadniczo, nie. Jednak gdy badanie wykonuje się razem z oznaczeniem profilu lipidowego należy być na czczo (9-12 bez posiłku).

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana18.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.