LDH

Inne nazwy: LD, Dehydrogenaza mleczanowa, LDH całkowita, izoenzymy LDH
Oficjalna nazwa: Dehydrogenaza mleczanowa całkowita i izoenzymy
Powiązane badania: CK, CK-MB, Troponiny, Mioglobina, Wskaźniki funkcji wątroby

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w rozpoznaniu przyczyny i lokalizacji oraz w ocenie przebiegu uszkodzenia tkanek. Aktywność LDH jest podwyższona w wielu różnych schorzeniach, co wynika z obecności LDH w wielu tkankach. Dawniej oznaczano LDH w celu rozpoznania i monitorowania przebiegu zawału serca, obecnie oznacza w tym celu głównie troponinę.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Kiedy lekarz podejrzewa ostrą lub przewlekłą chorobę, która powoduje uszkodzenie tkanek lub komórek, w celu określenia miejsca uszkodzenia i oceny przebiegu choroby (razem z innymi badaniami).


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana11.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.