H. pylori - badania

Inne nazwy: H. pylori, test diagnostyczny wykrywający przeciwciała H. pylori, test diagnostyczny wykrywający antygeny H. pylori, szybki test ureazowy
Oficjalna nazwa: Helicobacter pylori
Powiązane badania:

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane w celu ustalenia czy pacjent jest zakażony bakterią Helicobacter pylori.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku występowania bólów żołądkowo-jelitowych lub krwi w kale lub wymiocinach.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka kału, krwi pobranej poprzez nakłucie żyły, bioptat tkanki żołądka lub powietrze wydychane w czasie testu oddechowego.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Do badania krwi przygotowanie nie jest potrzebne. Informacji na temat przygotowania do badania kału, przeprowadzenia testu oddechowego i wykonania biopsji powinien udzielić personel medyczny. Przed wykonaniem tych prób należy unikać niektórych leków.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana04.02.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.