Haptoglobina

Inne nazwy: białko wiążące hemoglobinę
Oficjalna nazwa: Haptoglobina
Powiązane badania: Morfologia, Liczba Retykulocytów, Rozmaz krwi obwodowej, Hemoglobina, Hematokryt, Bilirubina

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie pomaga w wykryciu i ocenie niedokrwistości hemolitycznej.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jeśli lekarz podejrzewa niszczenie krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczną) u pacjentów z objawami niedokrwistości, takimi jak osłabienie, bladość skóry lub żółtaczka.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana13.07.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.