HDL Cholesterol

Inne nazwy: HDL, HDL-C, "dobry" cholesterol
Oficjalna nazwa: Cholesterol związany z lipoproteinami o wysokiej gęstości
Powiązane badania: Triglicerydy, Cholesterol, LDL Cholesterol, Profil lipidowy

1. Jakie leczenie stosuje się w przypadku niskiego poziomu cholesterolu HDL?
2. Mam wysoki cholesterol HDL. Czy to źle
?

 


1. Jakie leczenie stosuje się w przypadku niskiego poziomu cholesterolu HDL? 

Leczenie niskiego cholesterolu HDL nie jest łatwe. Palenie papierosów obniża jego poziom, więc rzucenie palenia może być korzystne. Poziom cholesterolu HDL rośnie również dzięki większej aktywności fizycznej. Wykazano, że picie alkoholu (1 - 2 drinki dziennie) zwiększa poziom HDL, ale nie jest pewne czy takie postępowanie jest korzystne. Większość lekarzy nie poleca picia alkoholu w tym celu.

 

2. Mam wysoki cholesterol HDL. Czy to źle? 

U większości osób wysoki poziom HDL działa ochronnie, zmniejszając ryzyko choroby wieńcowej. Jednak najnowsze badania wykazały, że u niektórych osób wysoki poziom HDL powoduje większe ryzyko choroby wieńcowej niż u osób z prawidłowym poziomem HDL. W jednym z badań stwierdzono, że u osób z chorobą wieńcową i wysokim poziomem HDL występują genetyczne nieprawidłowości w obrębie enzymów istotnych dla gospodarki lipidowej (białko przenoszące estry cholesterolu i wątrobowa lipaza triglicerydowa). Kolejne z badań wykazało, że wysoki poziom patologicznie dużych cząsteczek HDL jest związany z podwyższonym ryzykiem choroby wieńcowej. Stwierdzenie, jakie czynniki przyczyniają się do niespodziewanie wysokiego ryzyka choroby wieńcowej pomimo wysokiego poziomu HDL, wymaga przeprowadzenia dalszych badań.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana16.11.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.