HDL Cholesterol

Inne nazwy: HDL, HDL-C, "dobry" cholesterol
Oficjalna nazwa: Cholesterol związany z lipoproteinami o wysokiej gęstości
Powiązane badania: Triglicerydy, Cholesterol, LDL Cholesterol, Profil lipidowy

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?
W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Co oznacza wynik?

Co jeszcze należy wiedzieć?

 

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane? 

Badanie HDL cholesterolu służy do określenia ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca. Jeśli wysoki poziom cholesterolu jest spowodowany wysokim poziomem cholesterolu HDL, to ryzyko prawdopodobnie jest niskie i w takim przypadku nie ma wskazań do dalszych badań ani do leczenia obniżającego poziom cholesterolu.

Stężenie HDL cholesterolu może być monitorowane, jeśli wcześniejsze badania wykazały wzrost ryzyka niedokrwiennej choroby serca; po przebytym zawale serca; podczas terapii obniżającej stężenie cholesterolu we krwi.

do góry

W jakich przypadkach badanie jest zlecane? 

Badanie HDL zleca się zwykle razem z oznaczeniem cholesterolu lub jako część tzw. profilu lipidowego (lipidogramu), tzn. razem z cholesterolem, cholesterolem LDL oraz triglicerydami. Badanie HDL cholesterolu powinno być wykonywane co najmniej raz na 5 lat. Oznaczenie jednocześnie cholesterolu i cholesterolu HDL jest bardzo użyteczne jako badanie przesiewowe w kierunku choroby niedokrwiennej serca, bo badania te nie muszą być wykonywane na czczo. Całościowe badanie profilu lipidowego wymaga oznaczenia na czczo (po 12 godzinach od ostatniego posiłku).

Badanie HDL cholesterolu, jako części profilu lipidowego powinno być wykonywane częściej niż co 5 lat, jeśli występuje co najmniej jeden czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca, takich jak:

 • palenie papierosów
 • wiek > 45 lat u kobiet i > 55 lat u mężczyzn
 • nadciśnienie tętnicze ( 140/90 lub wyższe)
 • rodzinne występowanie choroby niedokrwiennej serca, (u krewnych mężczyzn < 55 lat i u krewnych kobiet < 65 lat)
 • przebyty zawał serca
 • cukrzyca

U dzieci i młodzieży z grupy niskiego ryzyka zazwyczaj nie wykonuje się rutynowych oznaczeń dotyczących gospodarki lipidowej. Jednak zaleca się badania przesiewowe w postaci lipidogramu u dzieci i młodzieży z grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby serca w wieku dojrzałym. Niektóre czynniki ryzyka takie jak historia chorób serca w rodzinie lub choroby takie jak cukrzyca, nadciśnienie lub nadwaga są takie same jak u dorosłych. Według Amerykańskiej Akademii Pediatrii pierwszy lipidogram (w tym HDL-C) u dzieci z grupy podwyższonego ryzyka należy wykonać w wieku 2 do 10 lat. Dzieci poniżej dwóch lat są zbyt małe na badanie.

Oznaczenie poziomu HDL-C można również wykonywać cyklicznie w celu oceny wpływu zmiany trybu życia, takiego jak zmiana diety, wprowadzenie wysiłku fizycznego i zaprzestanie palenia, na wzrost poziomu HDL-C.

do góry

Co oznacza wynik?

Wysoki poziom cholesterolu HDL jest lepszy niż niski. Poziom cholesterolu HDL może być oceniany jako procent stężenia cholesterolu całkowitego bądź jako wartość zmierzona.

 • Procent: Jeśli stężenie HDL stanowi 20% cholesterolu całkowitego, ryzyko choroby niedokrwiennej serca jest przeciętne. Jeśli HDL stanowi więcej niż 20% cholesterolu całkowitego, ryzyko jest niższe od przeciętnego. Zwykle podaje się stosunek cholesterolu całkowitego do cholesterolu HDL. Pożądany wynik stosunku cholesterol/cholesterol HDL wynosi poniżej 5.
   
 • Wartość zmierzona: Jeśli poziom cholesterolu HDL wynosi poniżej 40 mg/dl (1,0 mmol/l) u mężczyzn i 50 mg/dl (1,3 mmol/l) u kobiet, istnieje zwiększone ryzyko choroby niedokrwiennej serca. Stężenie HDL cholesterolu 40-50 mg/dl (1,0-1,3 mmol/l) u mężczyzn i 50-59 mg/dl (1,3-1,5 mmol/l) u kobiet wskazuje na średnie ryzyko choroby niedokrwiennej serca. Stężenie HDL cholesterolu 60 mg/dl (1,55 mmol/l) lub więcej - oznacza ryzyko mniejsze od przeciętnego.
  Wynik cholesterolu HDL powinien być oceniony w kontekście całego profilu lipidowego oraz skonsultowany z lekarzem pod kątem istnienia innych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca.

do góry

Co jeszcze należy wiedzieć?

Cholesterol HDL powinien być oznaczany u osoby zdrowej. Cholesterol obniża się przejściowo w przypadku ostrej choroby, bezpośrednio po zawale serca oraz po urazie (np. operacji chirurgicznej czy wypadku). Cholesterol powinno się oznaczać po upływie co najmniej 6 tygodni od choroby.

W czasie ciąży poziom cholesterolu HDL może ulec zmianie. Cholesterol powinien być oznaczany po upływie co najmniej 6 tygodni od porodu.

do góry


 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana16.11.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.