HDL Cholesterol

Inne nazwy: HDL, HDL-C, "dobry" cholesterol
Oficjalna nazwa: Cholesterol związany z lipoproteinami o wysokiej gęstości
Powiązane badania: Triglicerydy, Cholesterol, LDL Cholesterol, Profil lipidowy

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby określić ryzyko rozwoju choroby niedokrwiennej serca.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jako część badania przesiewowego, razem z cholesterolem całkowitym lub jako składnik profilu lipidowego (cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglicerydy). Powinno być wykonywane co najmniej raz na 5 lat.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły (najczęściej łokciowej) lub z opuszki palca.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Jeśli badanie jest częścią profilu lipidowego krew jest pobierana 12 godzin po ostatnim posiłku. Dopuszcza się jedynie picie wody
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana16.11.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.