GFR

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Filtracja kłębuszkowa, szacowana filtracja kłębuszkowa
Powiązane badania: Kreatynina, Klirens kreatyniny, Cystatyna C, Białko w moczu, Beta-2 Microglobulin, Mikroalbuminuria i wskaźnik albumina do kreatyniny w moczu

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu oceny pracy nerek


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jako badanie przesiewowe w kierunku objawów uszkodzenia nerek (eGFR) lub zmian w pracy nerek u pacjentów z chorobą nerek (GFR)


Jak się pobiera próbkę do badania?

eGFR wylicza się w oparciu o stężenie kreatyniny w surowicy, wiek, rasę i płeć pacjenta. Wymaga to pobrania próbki krwi z żyły łokciowej; pewne wzory wyliczeń uwzględniają również wagę i wzrost pacjenta. GFR wylicza się z kreatyniny w surowicy i moczu - wymaga to pobrania próbki krwi z żyły łokciowej oraz próbki moczu z dobowej zbiórki.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana08.04.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.