Foliany

Inne nazwy: Kobalamina, Kwas foliowy, Kwas foliowy w krwinkach czerwonych
Oficjalna nazwa: Witamina B12 i foliany (lub kwas foliowy)
Powiązane badania: Morfologia, Homocysteina, Witamina B12, MMA, Przeciwciała przeciwko czynnikowi wewnętrznemu, Komórki okładzinowe, Liczba Retykulocytów, Rozmaz krwi obwodowej

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako badanie pomocne w rozpoznaniu niedokrwistości lub neuropatii jako pomoc w ocenie stanu odżywienia lub w celu monitorowania skuteczności leczenianiedoborów witaminy B12 lub kwasu foliowego.

 

Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku nieprawidłowej morfologii krwi, występowania dużych krwinek czerwonych w rozmazie (makrocytoza) lub nieprawidłowych neutrofili z hipersegmentacją; w niedokrwistości (osłabienie, zmęczenie, bladość skóry) i/lub neuropatii (mrowienie lub świąd, drganie powiek, utrata pamięci, zmiany stanu psychicznego) jak również podczas leczenia niedoborów witaminy B12 lub kwasu foliowego.

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.

 

Czy do badania trzeba się przygotować?

Lekarz może zalecić pobranie próbki krwi na czczo, po 6-8 godzinach od ostatniego posiłku. Na wynik oznaczeń wpływ mogą mieć niektóre leki. Lekarz prowadzący poinformuje, których leków nie należy brać przed badaniem.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana03.12.2015

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.