Erytropoetyna

Inne nazwy: EPO
Oficjalna nazwa: Erytropoetyna
Powiązane badania: Hematokryt, Hemoglobina, RBC, Morfologia, Liczba Retykulocytów

Co się oznacza?

W badaniu oznacza się stężenie erytropoetyny we krwi. Erytropoetyna jest hormonem wytwarzanym w nerkach w odpowiedzi na niski poziom tlenu we krwi i w tkankach. Jest ona wydzielana do krwi i dostaje się do szpiku kostnego, gdzie stymuluje tzw. komórki pnia do różnicowania w kierunku erytrocytów (krwinek czerwonych). Erytrocyty zawierają hemoglobinę - białko transportujące tlen w organizmie. Prawidłowe erytrocyty żyją ok. 120 dni i zwykle wszystkie mają podobny kształt i wielkość.

Organizm posiada system regulacji, który w warunkach prawidłowych zapewnia utrzymanie liczby erytrocytów we względnie stałym zakresie. W sytuacjach patologicznych, kiedy szpik kostny produkuje zbyt mało erytrocytów, gdy dochodzi do ich utraty (z powodu krwawienia) lub zniszczenia (tzw. hemoliza) albo kiedy erytrocyty są nieprawidłowe (pod względem kształtu, wielkości czy budowy i funkcji hemoglobiny), zmniejsza się zdolność krwi do transportu tlenu i dochodzi do niedokrwistości. Prawidłowe wytwarzanie krwinek czerwonych wymaga prawidłowej czynności szpiku kostnego, wystarczającego zaopatrzenia w żelazo i inne składniki odżywcze (w tym witaminę B12 i kwas foliowy) oraz prawidłowego stężenia i funkcji erytropoetyny.

Ilość wydzielanej erytropoetyny zależy od ciężkości niedotlenienia i od zdolności nerek do jej wytwarzania. Hormon ten jest aktywny krótko i szybko usuwany z organizmu z moczem. Zwiększone wytwarzanie erytropoetyny trwa tak długo, jak długo trwa niedotlenienie. Gdy ciśnienie tlenu we krwi wzrasta do wartości prawidłowych, wytwarzanie erytropoetyny spada. Jeśli nerki są uszkodzone i nie są w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości erytropoetyny albo jeśli szpik nie odpowiada prawidłowo na stymulację (może tak być w chorobach szpiku kostnego), niedokrwistość może się pogłębiać.

Niektóre łagodne i złośliwe nowotwory nerek, a czasem także inne nowotwory mogą produkować nadmiar erytropoetyny. Powoduje to nadmierną stymulację szpiku kostnego i zwiększoną produkcję krwinek czerwonych (tzw. policytemię), co może prowadzić do zwiększenia objętości i lepkości krwi oraz do nadciśnienia tętniczego, zakrzepicy, zawału serca, wylewu. Nadkrwistość może być spowodowana także zmienioną czynnością szpiku kostnego, ale zdarza się to rzadziej.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Pobranie próbki wymaga nakłucia igłą żyły łokciowej.


Czy dla zapewnienia odpowiedniej jakości próbki potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie.
 

UWAGA: Jeżeli przeprowadzenie badania jest dla Ciebie, lub kogoś Ci bliskiego przyczyną niepokoju czy zawstydzenia, przeczytaj artykuły:

Jak poradzić sobie z bólem, dyskomfortem i niepokojem,
Rady dotyczące pobierania krwi
,
Rady ułatwiające dzieciom przejście przez badania laboratoryjne
,
oraz Rady ułatwiające osobom starszym przejście przez badania laboratoryjne.


Artykuł Śledź swoją próbkę, dostarczy Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi i wymazu z gardła.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana29.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.