EGFR [Her-1]

Inne nazwy: EGFR, EGFR [Her-1], erbB-1
Oficjalna nazwa: Receptor naskórkowego czynnika wzrostu
Powiązane badania: Her-2/neu

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby określić, czy guz lity, taki jak rak płuca (niedrobnokomórkowy), głowy i szyi, jelita grubego, trzustki lub piersi, wykazuje ekspresję EGFR. Pomaga to ustalić odpowiednie leczenie i ocenić rokowanie.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku rozpoznania inwazyjnego nowotworu określonego rodzaju i konieczności sprawdzenia, czy guz wykazuje nadmierną ekspresję EGFR.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbkę tkanki pobiera się z guza za pomocą biopsji.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana10.12.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.