Cystatyna C

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Cystatyna C
Powiązane badania: Kreatynina, Klirens kreatyniny, GFR, Mikroalbuminuria, eGFR

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Oznaczenie cystatyny C jest badaniem, mającym na celu ocenę pracy nerek. Celowość jego zastosowania w ocenie przesączania kłębuszkowego jest nadal przedmiotem wielu badań.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Nie opracowano jeszcze zaleceń, dotyczących celowości wykonywania oznaczeń w różnych stanach klinicznych. Niektóre badania sugerują, że może być pomocne w przypadkach objawów nieprawidłowej pracy nerek i/lub schorzeń wpływających na ich czynność przy prawidłowym stężeniu kreatyniny i prawidłowej wielkości przesączania kłębuszkowego.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana07.02.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.