Poziom dopełniacza

Inne nazwy: C3, C4, Całkowita aktywność dopełniacza (również znana jako CH50 lub CH100), Całkowita hemolityczna aktywność dopełniacza, składniki dopełniacza
Oficjalna nazwa: Aktywność dopełniacza, białka dopełniacza, C1-C9.
Powiązane badania: OB, Badanie przeciwciał, Białko C-reaktywne, ANA, Czynnik reumatoidalny

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu określenia czy niedobory bądź nieprawidłowości w zakresie białek, które są składowymi układu dopełniacza, przyczyniają się do zwiększonej częstości występowania infekcji czy też zwiększonej aktywności autoimmunizacyjnej ustroju. Badanie służy również do monitorowania aktywności chorób autoimmunologicznych; jest pomocne w rozpoznaniu dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w przypadku niewyjaśnionego stanu zapalnego lub obrzęku, nawracających infekcji bakteryjnych, lub też objawów związanych z chorobą autoimmunologiczną. Badanie jest pomocne w monitorowaniu ostrych lub przewlekłych stanów, które wpływają na układ dopełniacza.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana21.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.