Chlamydia - badania

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Chlamydia, hodowla Chlamydia trachomatis, badanie Chlamydia trachomatis poprzez bezpośrednie wykrywanie antygenu
Powiązane badania: Rzeżączka - badania

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane w celu ustalenia czy pacjent jest zakażony bakterią Chlamydia trachomatis.


Kiedy badanie jest wykonywane?

U osób aktywnych seksualnie, u kobiet ciężarnych, u osób z podwyższonym stopniem ryzyka rozwoju chlamydiozy takich jak: upławy z pochwy i ból w podbrzuszu (u kobiet) lub wyciek z penisa albo ból podczas oddawania moczu (u mężczyzn). W zależności od czynników ryzyka badanie można powtarzać co roku.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Wymaz komórek lub wydzieliny z miejsca zakażenia; mocz w celu wykonania testu metodą biologii molekularnej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie ma takiej potrzeby.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana14.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.