Badania laboratoryjne w celiakii

Inne nazwy: Badania w chorobie trzewnej, chorobie jelit cechującej się nadwrażliwością na gluten, oznaczanie przeciwciał: przeciw transglutaminazie tkankowej , tTG, przeciwciała anty-gliadynowe (AGA), przeciwciała antyendomyzjalne (EMA), przeciwciała anty-deamidowanemu peptydowi gliadyny (DGP), przeciwciała antyretikulinowe (ARA)
Oficjalna nazwa: Badania serologiczne wykrywające obecność autoprzeciwciał związanych z celiakią/chorobą trzewną (przeciwciał: przeciw transglutaminazie tkankowej , przeciwciała anty-deaminowanemu peptydowi gliadyny
Powiązane badania: Albumina, Wapń, Witamina B12, Autoprzeciwciała, Witamina D, Morfologia, CMP

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby sprawdzić, czy pacjent choruje na celiakię; aby ocenić przestrzeganie diety bezglutenowej i skuteczność leczenia.

 

Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku objawów sugerujących celiakię, takich jak przewlekła biegunka, ból brzucha, niedokrwistość, spadek masy ciała. U niemowląt, które wykazują przewlekły niepokój i nie rosną prawidłowo; gdy ktoś z rodziny choruje na celiakię; w celu monitorowania leczenia celiakii.

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Konieczne jest zastosowanie się do instrukcji lekarza. W celu rozpoznania choroby zalecane jest spożywanie produktów zawierających gluten przez okres kilku tygodni przed badaniem. Dla celów monitorowania skuteczności leczenia nie potrzeba żadnego przygotowania przed badaniem.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana15.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.