C. difficile

Inne nazwy: C. difficile, C. diff
Oficjalna nazwa: test na obecność toksyny A i/lub B Clostridium difficile, test na obecność dehydrogenazy glutaminianowej (GDH), antygen GDH, hodowla Clostridium difficile, test na cytotoksyczność Clostridium difficile w hodowli komórkowej
Powiązane badania: Posiew kału, O&P

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu wykrycia zakażenia spowodowanego przez toksynotwórczy szczep Clostridium difficile.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Jeżeli u chorego występuje łagodna, umiarkowana lub ostra biegunka przez kilka dni, bóle brzucha, utrata apetytu, gorączka i/lub nudności po leczeniu antybiotykami.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Świeża lub zamrożona próbka kału, nie zanieczyszczona moczem lub wodą.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.