Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Ocena ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
Powiązane badania: Profil lipidowy, hs-CRP, Lp(a)

Jak ocenić ryzyko chorób sercowo-naczyniowych?

Istnieje grupa badań laboratoryjnych i czynników zdrowotnych o udowodnionym znaczeniu w przewidywaniu ataku serca lub udaru mózgu (incydentów wieńcowych). Odpowiednie ich użycie pozwala określić, czy ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych u danej osoby jest niskie, średnie lub wysokie.


Jakie czynniki są brane pod uwagę w ocenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych?

Prawdopodobnie najbardziej istotne w ocenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych są informacje dotyczące zdrowia danej osoby. W ocenie ryzyka bierze się pod uwagę wiek, czynniki wrodzone, masę ciała, palenie papierosów, ciśnienie tętnicze, nawyki dotyczące wysiłku fizycznego oraz czy pacjent choruje na cukrzycę. Wśród badań laboratoryjnych największe znaczenie ma profil lipidowy (lipidogram). Inne badania, nieinwazyjne i inwazyjne, mogą być wykorzystane w ocenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Do badań nieinwazyjnych należą: elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, scyntygraficzna próba wysiłkowa, elektrokardiografia (badanie EKG), tomografia komputerowa i echokardiografia (echo serca). Arteriografię tętnic wieńcowych i cewnikowanie serca zaliczamy do badań inwazyjnych.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana07.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.