Kalcytonina

Inne nazwy: Kalcytonina ludzka, tyreokalcytonina
Oficjalna nazwa: Kalcytonina
Powiązane badania: Wapń, CEA, Tyreoglobulina, T3, T3, TSH

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako badanie pomocnicze w rozpoznaniu i monitorowaniu przerostu komórek C tarczycy i raka rdzeniastego tarczycy (MTC); jako badanie przesiewowe u pacjentów z ryzykiem gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej typu 2 (MEN 2).


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku podejrzenia lub w trakcie leczenia raka rdzeniastego tarczycy oraz w przypadku dodatniego wywiadu rodzinnego w kierunku MTC lub MEN 2.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobranej z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Zaleca się wykonywanie badania na czczo.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana27.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.