Peptyd C

Inne nazwy: peptyd C
Oficjalna nazwa: peptyd C
Powiązane badania: Insulina, Glukoza

W jakim celu badanie jest wykonywane?

W celu monitorowania produkcji insuliny w trzustce przez komórki beta i jako pomoc w ustaleniu przyczyn hipoglikemii.


Kiedy badanie jest wykonywane?

U pacjenta z cukrzycą kiedy należy ustalić, czy organizm wytwarza wystarczające ilości własnej insuliny, czy też należy wprowadzić terapię insuliną; w przypadku podejrzenia insulinooporności; przy udokumentowanej hipoglikemii.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej; czasami wykorzystuje się próbkę moczu ze zbiórki dobowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Trzeba zapytać się lekarza czy istnieje potrzeba przyjścia na badanie na czczo.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana29.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.