CK-MB

Inne nazwy: CK MB
Oficjalna nazwa: Kinaza kreatynowa-MB
Powiązane badania: CK, Mioglobina, Troponiny, Markery sercowe

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu rozpoznania zawału serca i podczas kontrolowania skuteczności leczenia zawału lekami fibrynolitycznymi (rozpuszczającymi zakrzep).

 

Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w przypadku bólu w klatce piersiowej lub innych objawów zawału serca.

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.

 

Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana15.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.