CCP

Inne nazwy: przeciwciało anty-cytrulinowe, anty-CCP
Oficjalna nazwa: Przeciwciało przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi, przeciwciała przeciwko cytrulinowanym peptydom, ACPA
Powiązane badania: Czynnik reumatoidalny, Białko C-reaktywne, ANA

1. Czy każdy powinien wykonać badanie anty-CCP?
2. Czy badanie na obecność przeciwciał przeciwko CCP można wykonać w gabinecie lekarskim?

3. Czy przeciwciała przeciwko CCP znikają z organizmu?

4. Jakie jeszcze badania wykonuje się w procesie rozpoznania RZS?

 

Czy każdy powinien wykonać badanie anty-CCP? 

Nie. Badanie anty-CCP nie jest zalecane jako badanie przesiewowe. Podobnie jak RF, znajduje ono zastosowanie u pacjentów, u których objawy kliniczne wskazują na RZS, lub u których rozpoznano niezróżnicowane zapalenie stawów.

do góry
 

2. Czy badanie na obecność przeciwciał przeciwko CCP można wykonać w gabinecie lekarskim? 

Nie. Nie każde laboratorium wykonuje to oznaczenie i próbkę zazwyczaj wysyła się do laboratorium referencyjnego.

do góry
 

3. Czy przeciwciała przeciwko CCP znikają z organizmu? 

Podobnie jak w przypadku innych autoprzeciwciał, stężenie przeciwciał anty-CCP wytworzonych przez system odpornościowy organizmu może ulegać wahaniom, lecz pozostają one obecne do końca życia.

do góry
 

4. Jakie jeszcze badania wykonuje się w procesie rozpoznania RZS? 

Czasami zleca się badanie OB i/lub CRP, które służą wykryciu stanów zapalnych w organizmie. Morfologię krwi wykonuje się w celu stwierdzenia czy liczba białych krwinek jest podwyższona, co wskazuje na stan zapalny oraz w celu wykrycia niedokrwistości, która często występuje u pacjentów z RZS. Dodatkowych informacji dostarcza analiza płynu stawowego. Czasami zleca się również badanie przeciwciał przeciwjądrowych (ANA). Ujemny wynik ANA umożliwia wykluczenie tocznia rumieniowatego oraz innych układowych chorób reumatoidalnych; dodatni wynik ANA występuje u około 1/3 pacjentów z RZS.

do gory
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana14.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.