CA 19-9

Inne nazwy: marker nowotworowy CA 19-9
Oficjalna nazwa: Antygen nowotworowy 19-9
Powiązane badania: Bilirubina, CEA, Wskaźniki funkcji wątroby, Markery nowotworowe

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest pomocne w różnicowaniu raka trzustki, raka dróg żółciowych od innych chorób o tej samej lokalizacji narządowej (np. przewlekłe zapalenie trzustki); wykonuje się je również u chorych na raka trzustki w celu monitorowania leczenia oraz w kontroli chorych po leczeniu celem wczesnego wykrycia nawrotu choroby (wznowy miejscowej i/lub odległych przerzutów).


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się kiedy lekarz podejrzewa u pacjenta raka trzustki; przed rozpoczęciem leczenia; po leczeniu operacyjnym celem oceny jego efektywności; w kontroli chorych po tym leczeniu celem wczesnego wykrycia nawrotu choroby; w monitorowaniu leczenia uzupełniającego (chemioterapia), dla oceny reakcji chorych na to leczenie.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana16.11.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.