Co to są biochemiczne wskaźniki przebudowy kości ?

Markery kostne to badania wykonywane we krwi i moczu w celu wykrycia produktów przebudowy kości. Pozwalają stwierdzić nadmiernie wzmożoną resorpcję i/lub proces tworzenia kości, co może wskazywać na chorobę kości. Markery mogą służyć do oceny ryzyka złamań kości oraz monitorowania leczenia u pacjentów z chorobami układu kostnego, takimi jak osteoporoza

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 14.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.