Bilirubina

Inne nazwy: Bilirubina całkowita, bilirubina noworodków, bilirubina bezpośrednia (sprzężona), bilirubina pośrednia (niesprzężona)
Oficjalna nazwa: Bilirubina
Powiązane badania: GGT, Wskaźniki funkcji wątroby, ALP, AST, WZW typu A - badania, WZW typu B - badania, WZW typu C - badania, Badanie ogólne moczu

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jako badanie przesiewowe lub w celu monitorowania chorób wątroby lub niedokrwistości hemolitycznej.

 

Kiedy badanie jest wykonywane?

Jeżeli lekarz podejrzewa uszkodzenie wątroby lub w przypadku objawów chorób wątroby, niedrożności przewodów żółciowych, niedokrwistości hemolitycznych, czy zaburzeń metabolicznych związanych z wątrobą.

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

U osób dorosłych próbkę krwi pobiera się z żyły łokciowej, natomiast u noworodków z pięty. W niektórych placówkach służby zdrowia dostępna jest również technologia nieinwazyjna, pozwalająca oznaczyć poziom bilirubiny przy zastosowaniu przyrządu, który umieszcza się na skórze (tzw. przezskórny pomiar bilirubiny).

 

Czy do badania trzeba się przygotować?

W niektórych laboratoriach zaleca się pobieranie krwi na czczo. Trzeba zapytać o zalecenia diagnostę laboratoryjnego lub lekarza.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana01.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.